23. 9. 2019  15:41 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie prístupu spojení v sieťach IP
Názov témy anglicky: Connection access control over IP networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je návrh metódy riadenia prístupu v IP sieti tak, aby bola čo najefektívnejšie využitá implementácia neurónových sietí. V práci budú opísané základné pojmy ako kvalita služby, základné AC metódy, na ktorých sú založené mechanizmy riadenia prístupu. V časti o neurónových sieťach budú diskutované základné výhody a nevýhody týchto sietí, funkcionalita a základné modely neurónových sietí pre využitie v riadení prístupu. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte problematiku kvality služieb (QoS)v IP sieťach. 2. Naštudujte problematiku AC metód. 3. Naštudujte problematiku neurónových sietí. 4. Navrhnite a zdôvodnite využitie neurónových sietí pre potrebu AC metód. 5. V programe MATLAB simulujte AC substitučnú metódu pre prostredie IP sietí. 6. Porovnajte výsledky so simuláciou pre metódu neurónových sietí (hlasová prevádzka - pre viac ako 100 zdrojov, 1 000 zdrojov, 10 000 zdrojov) a výsledky komentujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.