Aug 17, 2019   8:13 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie prístupu spojení v sieťach IP
Title of topic in English: Connection access control over IP networks
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: Cieľom projektu je návrh metódy riadenia prístupu v IP sieti tak, aby bola čo najefektívnejšie využitá implementácia neurónových sietí. V práci budú opísané základné pojmy ako kvalita služby, základné AC metódy, na ktorých sú založené mechanizmy riadenia prístupu. V časti o neurónových sieťach budú diskutované základné výhody a nevýhody týchto sietí, funkcionalita a základné modely neurónových sietí pre využitie v riadení prístupu. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte problematiku kvality služieb (QoS)v IP sieťach. 2. Naštudujte problematiku AC metód. 3. Naštudujte problematiku neurónových sietí. 4. Navrhnite a zdôvodnite využitie neurónových sietí pre potrebu AC metód. 5. V programe MATLAB simulujte AC substitučnú metódu pre prostredie IP sietí. 6. Porovnajte výsledky so simuláciou pre metódu neurónových sietí (hlasová prevádzka - pre viac ako 100 zdrojov, 1 000 zdrojov, 10 000 zdrojov) a výsledky komentujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.