23. 9. 2019  15:39 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov
Názov témy anglicky: Implementation of ROS in control of logistics robot
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Robotic Operating System (ROS) je výkonným a pružným rámcom pre písanie algoritmov pre robotické systémy. ROS predstavuje zbierku nástrojov, knižníc a konvencií, ktoré pomáhajú zjednodušiť vytvorenie komplexného a robustného robotického správania sa naprieč širokým spektrom robotických platforiem. V súčasnosti sa veľa investuje na rozvoj schopností priemyselných robotov (napr. univerzálne uchopovacie zariadenia, spolupráca s človekom a pod.). Avšak tieto roboty pokrývajú len 5% času aktivít vykonávaných vo výrobe. Oveľa väčší podieľ má logistika (približne 30%). V tejto oblasti sa začínajú presadzovať logistické roboty samostatne obsluhujúce prepravu materiálu vo výrobe. Cieľom tejto práce je implementovať do robotického zariadenia využiteľného pre logistiku vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti nasadenia ROS pre logistické roboty. 2. Preverte funkcionalitu nasadenia ROS pre riadiaci systém robota. V prípade nutnosti vyšpecifikujte potrebný hardvér pre nasadenie ROS. 3. Implementujte vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS a overte funkcionalitu. 4. Spracujte a vyhodnoťte výsledky. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.