21. 7. 2019  22:08 Daniel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov
Název tématu anglicky: Implementation of ROS in control of logistics robot
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Robotic Operating System (ROS) je výkonným a pružným rámcom pre písanie algoritmov pre robotické systémy. ROS predstavuje zbierku nástrojov, knižníc a konvencií, ktoré pomáhajú zjednodušiť vytvorenie komplexného a robustného robotického správania sa naprieč širokým spektrom robotických platforiem. V súčasnosti sa veľa investuje na rozvoj schopností priemyselných robotov (napr. univerzálne uchopovacie zariadenia, spolupráca s človekom a pod.). Avšak tieto roboty pokrývajú len 5% času aktivít vykonávaných vo výrobe. Oveľa väčší podieľ má logistika (približne 30%). V tejto oblasti sa začínajú presadzovať logistické roboty samostatne obsluhujúce prepravu materiálu vo výrobe. Cieľom tejto práce je implementovať do robotického zariadenia využiteľného pre logistiku vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti nasadenia ROS pre logistické roboty. 2. Preverte funkcionalitu nasadenia ROS pre riadiaci systém robota. V prípade nutnosti vyšpecifikujte potrebný hardvér pre nasadenie ROS. 3. Implementujte vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS a overte funkcionalitu. 4. Spracujte a vyhodnoťte výsledky. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RK robotika a kybernetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.