Jun 18, 2019   10:40 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov
Title of topic in English: Implementation of ROS in control of logistics robot
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Robotic Operating System (ROS) je výkonným a pružným rámcom pre písanie algoritmov pre robotické systémy. ROS predstavuje zbierku nástrojov, knižníc a konvencií, ktoré pomáhajú zjednodušiť vytvorenie komplexného a robustného robotického správania sa naprieč širokým spektrom robotických platforiem. V súčasnosti sa veľa investuje na rozvoj schopností priemyselných robotov (napr. univerzálne uchopovacie zariadenia, spolupráca s človekom a pod.). Avšak tieto roboty pokrývajú len 5% času aktivít vykonávaných vo výrobe. Oveľa väčší podieľ má logistika (približne 30%). V tejto oblasti sa začínajú presadzovať logistické roboty samostatne obsluhujúce prepravu materiálu vo výrobe. Cieľom tejto práce je implementovať do robotického zariadenia využiteľného pre logistiku vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti nasadenia ROS pre logistické roboty. 2. Preverte funkcionalitu nasadenia ROS pre riadiaci systém robota. V prípade nutnosti vyšpecifikujte potrebný hardvér pre nasadenie ROS. 3. Implementujte vlastné algoritmy riadenia pohybu s využitím ROS a overte funkcionalitu. 4. Spracujte a vyhodnoťte výsledky. 5. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.