20. 9. 2019  22:38 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kotlin – budúca náhrada JAVA?
Názov témy anglicky: Kotlin – replacement for JAVA in the future?
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Za posledné roky vzniklo mnoho jazykov založených alebo podobných JAVA s cieľom nahradiť tieto veľmi používané platformy. V každom z týchto jazykov boli novinky, ktoré ešte JAVA nemala, resp. nevedela používať. Každý z týchto jazykov mal aj veľkú fanúšikovskú základňu, ale nakoniec sa žiaden z nich neujal, respektíve bol využívaný iba malou skupinou spoločností, ktorých nedostatok JAVA práve daný jazyk riešil. To sa však možno práve teraz mení. Rapídny technologický progres v oblasti vývoja veľkých systémov a mobilných platforiem preniesol v posledných rokoch obrovské nároky na funkcie aplikácii aj do bežnej praxe. Aplikácie musia byť vysoko dostupné, mať veľa funkcii, musia spĺňať veľké nároky klientov, architektúry a infraštruktúry danej spoločnosti. Musia byť rýchlo a efektívne upravovateľné, pracovať na ich vývoji agilne a s množstvom, developerov, testerov. V roku 2011 začal vznikať jazyk Kotlin, ktorý sa postupne udomácňoval u rôznych developerov a vyvíjal. Od roku 2017 je to oficiálny a supportovaný jazyk Google pre mobilné platformy, ako aj ich interné aplikácie. Taktiež vývojový nástroj IDEA (od InteliJ) je napísaný v tomto jazyku a mnoho ďalších. Kotlín je aj oficialný jazyk používaný v Slovenskej Sporiteľni ako aj celej ERSTE group. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku vývoja aplikácii v jazykoch JAVA a Kotlin. 2. Naštudujte a spracujte problematiku REST služieb nad programami. 3. Spracujte aktuálny prehľad dostupných metód v jazyku Kotlin, ktoré nie sú momentálne dostupne v JAVA 4. Implementujte jednoduchý program na zápis a čítanie dát do databázy (môže byť postgress, mongo, Oracle,....) rovnaký v jazyku JAVA aj Kotlin 5. Nad programom vypublikujte 1 REST resouce a 4 metódy ktorými bude program spolupracovať s databázou a poskytovať / prijímať informácie 6. Vytvorené riešenie zdokumentujte. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Martin Rástocký E-Mail vedúceho práce: RASTOCKY.Martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28215Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.