27. 10. 2020  8:15 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Generátor MRHS rovníc
Názov témy anglicky:
MRHS equation generator
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom je vytvoriť nástroj (s GUI, napr. v Jave, C#, Qt, ...), kde sa dá namodelovať šifra (z nejakej skupiny šifier, napr. využívajúca len XORy a tabuľky). Nástroj vygeneruje z modelu šifry sústavu rovníc pre experimenty s MRHS solverom (https://eprint.iacr.org/2018/111).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.