Oct 22, 2020   7:40 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Postkvantová kryptografia
Title of topic in English:
Post-quantum cryptography
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: V súčasnosti prebieha výskum v oblasti vývoja kvantových počítačov, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť súčasne používaných šifier. Študentské projekty budú súvisieť s projektom Secure Communication in the Quantum Era" (https://re-search.info/). Cieľom je skúmať návrhy post-kvantových algoritmov (https://www.safecrypto.eu/pqclounge/), ich implementácie a využitie v praxi. Po úvodnom štúdiu problematiky sa téma prispôsobí potrebám projektu a záujmom a schopnostiam študentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-API Applied Informatics
I-API-BIS Security of Information Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.