27. 10. 2020  8:18 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Postkvantová kryptografia
Názov témy anglicky: Post-quantum cryptography
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
V súčasnosti prebieha výskum v oblasti vývoja kvantových počítačov, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť súčasne používaných šifier. Študentské projekty budú súvisieť s projektom Secure Communication in the Quantum Era" (https://re-search.info/). Cieľom je skúmať návrhy post-kvantových algoritmov (https://www.safecrypto.eu/pqclounge/), ich implementácie a využitie v praxi. Po úvodnom štúdiu problematiky sa téma prispôsobí potrebám projektu a záujmom a schopnostiam študentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatika
I-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.