22. 9. 2019  16:33 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Postkvantová kryptografia
Názov témy anglicky: Post-quantum cryptography
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti prebieha výskum v oblasti vývoja kvantových počítačov, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť súčasne používaných šifier. Študentské projekty budú súvisieť s projektom Secure Communication in the Quantum Era" (https://re-search.info/). Cieľom je skúmať návrhy post-kvantových algoritmov (https://www.safecrypto.eu/pqclounge/), ich implementácie a využitie v praxi. Po úvodnom štúdiu problematiky sa téma prispôsobí potrebám projektu a záujmom a schopnostiam študentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.