Jun 27, 2019   8:58 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zber dát a ich následná publikácia
Title of topic in English: Data acquisition and its consecutive publication
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary: Množstvo dát a ich neustále vytváranie sa stáva súčasťou našich životov a prediera sa do rôznych sfér priemyslu. Neexistuje žiaden sektor, ktorý by negeneroval dáta alebo nejaké dáta nezbieral. Dáta predstavujú veľmi dôležitú súčasť našich životov a sú veľkým a cenným zdrojom. Cieľom v tomto zadaní práce bude naučiť sa základnú prácu so zberom a publikovaním dát. Ideálnym cieľom prace je, že by neustále zbierali dáta z rôznych zdrojom vo forme REST služieb (rozhrania budú dodané, aplikácia bude v režime konzumer) a aplikácia by dané dáta pozbierala, jednoducho spojila a ďalej propagovala ako resource cez REST služby Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku REST služieb a ich použitia v praxi. 2. Naštudujte a spracujte problematiku tvorby aplikácii v jazyku JAVA alebo Kotlin. 3. Naštudujte si rozhranie a pripojte sa na existujúce aplikácie. 4. Vypublikujte REST služby podľa zadania od školiteľa 5. Vytvorené riešenie zdokumentujte. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Martin Rástocký E-Mail vedúceho práce: RASTOCKY.Martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28215Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.