16. 10. 2019  1:57 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Modelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákien
Název tématu anglicky: Modelling and simulation of nylon actuators and sensors
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Anotace: Cieľom práce je návrh, vývoj a výroba senzorov a aktuátorov z nylónových vlákien. Vytvorenie fyzikálnych a matematických modelov pre ich identifiáciu, simuláciu a výpočtové analýzy.Návrh mechatronického systému s využitím nylónových senzorov a aktuátorov. Realizácia mechatronického systému a návrh jeho ovládania a riadenia.
Anotace anglicky: The aim of the thesis is to design, developing and manufacture of the nylon fiber sensors and actuators. Creation of physical and mathematical models for their identification, simulation and computational analysis. Design of a mechatronic system using nylon sensors and actuators. Implementation of mechatronic system and design of its control.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MSxA mechatronické systémy (v anglickom jazyku)