23. 9. 2019  15:39 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie a simulácia senzorov a aktuátorov z nylónových vlákien
Názov témy anglicky: Modelling and simulation of nylon actuators and sensors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Anotácia: Cieľom práce je návrh, vývoj a výroba senzorov a aktuátorov z nylónových vlákien. Vytvorenie fyzikálnych a matematických modelov pre ich identifiáciu, simuláciu a výpočtové analýzy.Návrh mechatronického systému s využitím nylónových senzorov a aktuátorov. Realizácia mechatronického systému a návrh jeho ovládania a riadenia.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is to design, developing and manufacture of the nylon fiber sensors and actuators. Creation of physical and mathematical models for their identification, simulation and computational analysis. Design of a mechatronic system using nylon sensors and actuators. Implementation of mechatronic system and design of its control.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MS mechatronické systémy