Oct 23, 2019   7:42 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Umelá inteligencia vo finančnom sektore
Title of topic in English: Artificial intelligence in financial sector
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary: Umelá inteligencia sa stáva súčasťou našich životov a prediera sa do rôznych sfér priemyslu. Neobchádza ani finančný sektor kde je tiež široké spektrum využitia. Jedným z príkladov, kde sa už teraz AI používa v Slovenskej sporiteľni, je kontrola duplicitného zadania platby v George (internetovom a mobilnom bankovníctve) ako aj pri triedení a štítkovaní transakcií. Avšak cieľom Slovenskej sporiteľne, ak o každej inej spoločnosti, ktorá chce prežiť v tomto konkurenčnom svete, musíme rozvíjať AI a automatizáciu aj v iných smeroch vrátane interných procesov. Cieľom v tomto zadaní práce bude naučiť sa základnú prácu s AI štandardami a frameworkami a rozpracovanie zadania. Ideálnym cieľom prace je, že by počas rozhovoru s klientom bol tento rozhovor odpočúvaný AI a na základe klientových odpovedi by sa podhadzovali klientovi riešenia na jeho potreby. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku umelej inteligencie a jej použitia v praxi. 2. Naštudujte a spracujte problematiku vyhodnocovania a rozhodovania umelej inteligencie. 3. Spracujte aktuálny prehľad dostupných metód umelej inteligencie použitej v praxi 4. Implementujte odpočúvací mechanizmus, ktorý by rozumel hovorenému slovu v slovenskom jazyku. 5. Vytvorené riešenie zdokumentujte. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce. Vedúci práce: Ing. Martin Rástocký E-Mail vedúceho práce: RASTOCKY.Martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28215Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.