20. 7. 2019  12:11 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Detekcia syntetickej reči
Název tématu anglicky: Synthetic Speech Detection
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Úlohou systému automatickej verifikácie hovoriaceho je prijať alebo zamietnuť jeho identitu na základe hlasového vstupu. Táto metóda sa používa napríklad pri prevodoch peňazí či pri iných operáciách s účtom, na prístup k citlivým informáciám alebo do osobitne strážených objektov. V rozšírenom režime je používateľ vyzvaný zopakovať náhodne vygenerovanú frázu. Jedná sa o tzv. test živosti (liveness test), ktorý overuje, či skutočne hovorí živý človek. Pokyny pre vypracovanie práce: 1. Naštudujte metódy verifikácie hovoriaceho založené na štatistických princípoch, používané rečové príznaky a spôsoby ich vyhodnotenia. 2. Porovnajte hlasové identifikačné systémy z hľadiska možnosti použitia, dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 3. V programovom prostredí Matlab otestujte algoritmus detekcie syntetickej reči založený na porovnávaní originálnych rečových signálov (muž/žena) s transformovaným hlasom, resp. s hlasom generovaným syntezátorom reči.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ELN elektronika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.