Jun 20, 2019   7:03 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detekcia syntetickej reči
Title of topic in English: Synthetic Speech Detection
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Summary: Úlohou systému automatickej verifikácie hovoriaceho je prijať alebo zamietnuť jeho identitu na základe hlasového vstupu. Táto metóda sa používa napríklad pri prevodoch peňazí či pri iných operáciách s účtom, na prístup k citlivým informáciám alebo do osobitne strážených objektov. V rozšírenom režime je používateľ vyzvaný zopakovať náhodne vygenerovanú frázu. Jedná sa o tzv. test živosti (liveness test), ktorý overuje, či skutočne hovorí živý človek. Pokyny pre vypracovanie práce: 1. Naštudujte metódy verifikácie hovoriaceho založené na štatistických princípoch, používané rečové príznaky a spôsoby ich vyhodnotenia. 2. Porovnajte hlasové identifikačné systémy z hľadiska možnosti použitia, dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 3. V programovom prostredí Matlab otestujte algoritmus detekcie syntetickej reči založený na porovnávaní originálnych rečových signálov (muž/žena) s transformovaným hlasom, resp. s hlasom generovaným syntezátorom reči.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.