24. 10. 2019  1:42 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hlasová identifikácia a verifikácia
Název tématu anglicky: Voice Identification and Verification
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Hlasová identifikácia a verifikácia osôb sa používa popri overovaní otlačkov prstov ako ďalšia metóda v oblasti spracovania biometrických dát pre rôzne zabezpečovacie systémy prístupu do chránených objektov, k elektronickom účtom, dátam, ako aj na kriminalistické účely. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasti používané metódy identifikácie a verifikácie hovoriaceho využívajúce neurónové siete a štatistické prístupy – skryté Markovove modely, Gaussovské zmesové modely, algoritmus podporných vektorov, a pod. Porovnajte ich z hľadiska vhodnosti pre rôzne oblasti použitia, vrátane posúdenia dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 2. Navrhnite metodiku výberu a vyhodnotenia spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu pre použitie v systémoch identifikácie/verifikácie rečníka. 3. Vytvorte rečovú databázu pre mužský a ženský hlas, v programovom prostredí Matlab overte funkčnosť hlasového identifikátora v uzavretej množine hovoriacich.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.