Oct 15, 2019   10:29 a.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hlasová identifikácia a verifikácia
Title of topic in English: Voice Identification and Verification
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Summary: Hlasová identifikácia a verifikácia osôb sa používa popri overovaní otlačkov prstov ako ďalšia metóda v oblasti spracovania biometrických dát pre rôzne zabezpečovacie systémy prístupu do chránených objektov, k elektronickom účtom, dátam, ako aj na kriminalistické účely. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasti používané metódy identifikácie a verifikácie hovoriaceho využívajúce neurónové siete a štatistické prístupy – skryté Markovove modely, Gaussovské zmesové modely, algoritmus podporných vektorov, a pod. Porovnajte ich z hľadiska vhodnosti pre rôzne oblasti použitia, vrátane posúdenia dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 2. Navrhnite metodiku výberu a vyhodnotenia spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu pre použitie v systémoch identifikácie/verifikácie rečníka. 3. Vytvorte rečovú databázu pre mužský a ženský hlas, v programovom prostredí Matlab overte funkčnosť hlasového identifikátora v uzavretej množine hovoriacich.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.