9. 12. 2019  22:22 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza účinkov hluku a vibrácií na človeka
Název tématu anglicky: Analysis of noise and vibration impact on humans
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa zvyšuje zamorenie životného prostredia hlukom, pričom ide predovšetkým o industriálny hluk vznikajúci ako následok vibrácií pri činnosti rôznych strojov a zariadení. Tento hluk a vibrácie majú negatívne fyziologické a psychologické účinky na človeka, vrátane stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasnosti používané metódy objektívneho a subjektívneho hodnotenia príjemnosti a intenzity zvukov/hlukov. Porovnajte ich z hľadiska praktickej použiteľnosti, dosahovanej presnosti a náročnosti realizácie. 2. Navrhnite metodiku experimentu určovania vplyvu hluku (vibrácií) na človeka pomocou detekcie stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Urobte analýzu výberu spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu vhodných na tieto účely. 3. V programovom prostredí Matlab overte funkčnosť navrhnutej metódy s použitím rôznych hlukov z databázy International Affective Digital Sounds (IADS).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.