Nov 22, 2019   8:54 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza účinkov hluku a vibrácií na človeka
Title of topic in English: Analysis of noise and vibration impact on humans
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Summary: V súčasnej dobe sa zvyšuje zamorenie životného prostredia hlukom, pričom ide predovšetkým o industriálny hluk vznikajúci ako následok vibrácií pri činnosti rôznych strojov a zariadení. Tento hluk a vibrácie majú negatívne fyziologické a psychologické účinky na človeka, vrátane stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasnosti používané metódy objektívneho a subjektívneho hodnotenia príjemnosti a intenzity zvukov/hlukov. Porovnajte ich z hľadiska praktickej použiteľnosti, dosahovanej presnosti a náročnosti realizácie. 2. Navrhnite metodiku experimentu určovania vplyvu hluku (vibrácií) na človeka pomocou detekcie stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Urobte analýzu výberu spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu vhodných na tieto účely. 3. V programovom prostredí Matlab overte funkčnosť navrhnutej metódy s použitím rôznych hlukov z databázy International Affective Digital Sounds (IADS).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.