21. 10. 2019  8:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a analýza diamantových vrstiev
Názov témy anglicky: Preparation and Analysis of Diamond Layers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Abstrakt: Cieľom študenta bude oboznámiť sa metódami prípravy diamantových vrstiev (hlavne metódou CVD) a optimalizovať proces rastu diamantových vrstiev na novopostavenom reaktore HF + MW CVD. Optimalizované parametre budú hlavne prietok pracovných plynov, výkon reaktora a čas rastu diamantových vrstiev. Vytvorené diamantové vrstvy budú analyzované hlavne elektrónovým mikroskopom. Všetky procesy a analýzy budú prebiehať na ÚEF FEI STU. (V prípade záujmu sú možné krátkodobé pobyty na spolupracujúcich pracoviskách, hlavne v Nemecku a v Českej republike).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.