24. 6. 2019  14:39 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Inovatívne metódy vývoja modulov mobilných strojov z kompozitných materiálov
Název tématu anglicky: Inovation methods of mobile machines development with use of composite materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Anotace: Cieľom práce bude rozvoj inovatívnych metód generatívneho konštruovania v oblasti vývoja modulov mobilných strojov. Využité budú kompozitné materiálové štruktúry (vrátane plastových štruktúr) novo vyvíjaných prvkov mobilných strojov a automobilov. Virtuálne budú navrhnuté zostavy tvarových dielov s využitím inovatívnych metód a s uvážením technologických možností výroby. Zostava dielov bude virtuálne dimenzovaná s ohľadom na aktívnu a pasívnu bezpečnosť a taktiež testovaná reálnymi a virtuálnymi experimentami.
Anotace anglicky: The aim of the work will be the development of innovative methods of generative design in the development of modules of automobiles and mobile machinery. Composite materials and composite structures (including plastic structures) used in newly developed elements of automobiles and mobile machines will be considered. Virtual sets of designed parts using innovative methods should be considering with respect to the technological possibilities in production. Set of parts will be virtually dimensioned with respect to active and passive safety and tested in reality and compared with virtual experiments.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-DSZ dopravné stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --