27. 5. 2020  5:53 Iveta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Testovanie volaní dátových zdrojov pomocou simulátorov
Název tématu anglicky: Data source calls testing using simulators
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Banky pri poskytovaní úverov používajú veľké množstvo automatizácie tak na zber údajov ako aj na samotne vyhodnotenie úverovej žiadosti klientov. Digitálna podoba úverového procesu – wokflow poskytnutia úveru v bankových systémoch – je jedným z najčastejšie menených a upravovaných bankových procesov, keďže sa banka potrebuje neustále prispôsobovať zmenám na trhu. Akékoľvek zmeny v bankových systémoch je však potrebné pred tým ako ich začnú využívať zamestnanci a klienti otestovať funkčné aj performačné (záťažové testy). Pri testoch upraveného úverového procesu v bankových systémoch patrí medzi dôležité vstupy široká paleta dátových zdrojov, ktoré poskytujú kľúčové údaje pre automatické vyhodnotenie úverovej žiadosti klienta. Niektoré z týchto dátových zdrojov však nemajú testovacie prostredie, počas testov je možné pristupovať len do ich "živých" databáz, čo však hlavne pri záťažových testoch neprichádza do úvahy (reálne hrozí odstavenie dátového zdroja, vyhodnotenie záťažového testu poskytovateľom dát ako DoS útoku a pod.). Z toho dôvodu niektoré dátové zdroje musíme zo záťažových testov vynechať, či samotný test stráca na relevantnosti a môže sa stať, že v ostrej prevádzke sa bude proces chovať odlišne od toho ako v testovacom prostredí. Dátové zdroje, ktoré pri testoch nemôžeme používať chceme na účely záťažových testov nahradiť simulátormi tak, aby tieto odpovedali na volanie zmysluplne (aby bol obsah odpovede reálne použiteľný pre testy) a umožnili nám tak priblížiť výsledky záťažových testov realite. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská Sporiteľňa a.s. Úlohy: Vytvorenie simulátorov pre nasledujúce dátové zdroje: Sociálna Poisťovňa (SP) • SP ma testovacie prostredie, ale odpovede sú náhodné a nie sú využiteľné pre testy, ktoré obsahujú logické vyhodnotenie odpovedi • technológia: API / XSD Ministerstvo vnútra (MINV) • MINV nemá testovacie prostredie a preto nemôžeme overovať doklady počas záťažových testov • technológia: web (potrebná simulácia browsera / web-bot) Slovenska Informačná a Marketingová Spoločnosť (SIMS) • SIMS nemá testovacie prostredie a preto pri záťažových testoch nedokážeme zahrnúť krok overenia zamestnávateľa žiadateľa o úver • technológia: API / XSD Telekom • overenie tel. čísel • technológia: API / XSD alebo web Ďalšie zdroje (ešte nie sú zavedené) • Register Bankových Úverov a Záruk (RBUZ) • Register fyzických osôb. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce. Vedúci práce: Pavkovček Fedor, Ing. E-Mail vedúceho práce: PAVKOVCEK.Fedor@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28205Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.