Oct 19, 2020   5:47 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Kotlin + JAVA a použitie v blocking a non-blocking režime
Title of topic in English:
Kotlin + JAVA usage in blocking and non-blocking mode
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Za posledné roky vzniklo mnoho jazykov založených alebo podobných JAVA s cieľom nahradiť tieto veľmi používané platformy. V každom z týchto jazykov boli novinky, ktoré ešte JAVA nemala, resp. nevedela používať. Každý z týchto jazykov mal aj veľkú fanúšikovskú základňu, ale nakoniec sa žiaden z nich neujal, respektíve bol využívaný iba malou skupinou spoločností, ktorých nedostatok JAVA práve daný jazyk riešil. To sa však možno práve teraz mení. Rapídny technologický progres v oblasti vývoja veľkých systémov a mobilných platforiem preniesol v posledných rokoch obrovské nároky na funkcie aplikácii aj do bežnej praxe. Aplikácie musia byť vysoko dostupné, mať veľa funkcii, musia spĺňať veľké nároky klientov, architektúry a infraštruktúry danej spoločnosti. Musia byť rýchlo a efektívne upravovateľné, pracovať na ich vývoji agilne a s množstvom, developerov, testerov. Okrem rozvoja moderných jazykov začal aj vývoj aplikácii, ktoré šetria klientske spojenia a počas komunikácie klienta so serverom sa šetria connections tým, že toto spojenie sa zahodí. Jedná sa o takzvaný non-blocking režim, ktorý bude veľmi potrebný pre budúcu komunikáciu. V roku 2011 začal vznikať jazyk Kotlin, ktorý sa postupne udomácňoval u rôznych developerov a vyvíjal. Od roku 2017 je to oficiálny a supportovaný jazyk Google pre mobilné platformy, ako aj ich interné aplikácie. Taktiež vývojový nástroj IDEA (od InteliJ) je napísaný v tomto jazyku a mnoho ďalších. Kotlín je aj oficiálny jazyk používaný v Slovenskej Sporiteľni ako aj celej ERSTE group. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku vývoja aplikácii v jazykoch JAVA a Kotlin. 2. Naštudujte a spracujte problematiku REST služieb nad programami. 3. Spracujte aktuálny prehľad dostupných metód v jazyku Kotlin, ktoré nie sú momentálne dostupne v JAVA. 4. Implementujte 4 zhodne programy na zápis a čítanie dát do databázy (môže byť postgress, mongo, Oracle,....). 2 programy majú byt v jazyku JAVA a 2 Kotlin z toho každý program musí byť v blocking aj non-blocking režime. 5. Nad programom vypublikujte 1 REST resouce a 4 metódy ktorými bude program spolupracovať s databázou a poskytovať / prijímať informácie. 6. Vytvorené riešenie zdokumentujte. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Martin Rástocký E-Mail vedúceho práce: RASTOCKY.Martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28215Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.