Oct 15, 2019   6:15 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Platformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisu
Title of topic in English: Mobile application development platforms for personal signature digitalization
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary: Cieľom práce je preskúmať možnosti vývoja mobilnej aplikácie pre digitalizáciu a spracovanie biometrických dát zosnímaných pri vlastnoručnom podpise. Trendom v súčasnosti je odbúranie potreby papierovej formy vlastnoručného podpisu. Jedným zo spôsobov je využitie mobilných zariadení (mobilný telefón, tablet) na zosnímanie a digitalizáciu vlastnoručného podpisu. Jednotlivé technológie zároveň umožňujú aj spracovanie biometrických dát, ktoré pri podpise vznikajú. Existuje viacero spôsobov implementácie využitia mobilných zariadení pre zosnímanie vlastnoručného podpisu. Základným spôsobom je implementácia mobilnej aplikácie v natívnej forme na príslušnej platforme – iOS, resp. Android. Existujú však aj iné spôsoby implementácie mobilnej aplikácie, napr. Webview, ReactNative, NativeScript, Flutter a. i. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy : 1. Naštudujte a spracujte problematiku vývoja mobilných aplikácií. 2. Spracujte aktuálny prehľad používaných spôsobov pre vývoj mobilných aplikácií a zadefinujte kritériá pre ich následné vyhodnotenie. 3. Naštudujte a spracujte problematiku spracovanie biometrických dát pri snímaní vlastnoručného podpisu na mobilnom zariadení. 4. Implementujte mobilnú aplikáciu pre zosnímanie vlastnoručného podpisu a jeho biometrických dát s využitím každého z vybraných spôsobov vývoja mobilných aplikácií uvedeného v prehľade. 5. Vyhodnoťte jednotlivé kritériá a popíšte odporučenia pre praktické použitie daných spôsobov vývoja mobilných aplikácií. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Michal Hlinka E-mail vedúceho práce: hlinka.michal@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28150Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.