17. 9. 2019  21:40 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Loosely coupled 'permission based' autorizácia v mikroslužbách založená na spring cloud technológii
Názov témy anglicky: Loosely coupled 'permission based' authorization in microservices based on spring cloud technology
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Architektúra mikroslužieb sa stáva čoraz viac populárnejšia a mikroslužby postupne začínajú vytláčať monolitické aplikácie. Architektúra mikroslužieb so sebou prináša veľa implementačných úskalí a výziev. Jedným z nich je aj problematika autorizácie a v rámci nej správa identít a povolení, ktoré môže identita vykonávať. Vo vysoko dostupných systémoch s nízkou latenciou, akými mikroslužby často bývajú, dáva zmysel uvažovať o implementácii takýchto aplikácii ako tzv. "non-blocking" aplikácie. Cieľom tejto práce je vytvoriť a implementovať koncept "loosely coupled" správy "permission based" autorizačných práv použiteľný v architektúre mikroslužieb. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Zoznámte sa s problematikou 'permission based' autorizácie. 2. Zoznámte sa s problematikou a úskaliami autorizácie v prostredí mikroslužieb. 3. Zoznámte sa s problematikou "non-blocking aplikácii" 4. Vyberte alebo navrhnite koncept správy permission based autorizačných práv, ktorý umožní jednotlivým mikroslužbám byť 'loosely coupled'. 5. Navrhnite a implentujte nonblocking mikroslužbu na báze technológii spring cloud, ktorá bude slúžiť na správu identít a ich povolení tak, aby ostatné mikroslužby museli byť na ňu len veľmi málo naviazané, ale zároveň aby táto mikroslužba vedela poskytovať celkový prehľad na identity a im pridelené role a povolenia. Na implementáciu použite programovací jazyk kotlin. Myslite na to, že táto mikroslužba by mohla byť v budúcnosti použitá ako zdroj informácii pre autorizačný server alebo dokonca priamo ako jadro autorizačného serveru. 6. Navrhnite a implementujte klientsku knižnicu ako autokonfigurovaný spring boot starter projekt, ktorý budú môcť ostatné mikroslužby (blocking aj non-blocking) použiť na registráciu nimi. podporovaných roli a povolení do mikroslužby z bodu 3. 7. Implementované riešenia a ich API riadne zdokumentujte. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce. Vedúci práce: Pecho Ľuboš, Mgr. E-mail vedúceho práce: pecho.lubos@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28269Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.