16. 6. 2019  18:33 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Název tématu anglicky: Design of Mamdani and Sugeno fuzzy controller in Fuzzy Logic Toolbox application library environment.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox, overenie funkčnosti navrhnutých regulátorov v prostredí Simulink a ich porovnanie z pohľadu výpočtovej náročnosti, stability a kvality regulácie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.