20. 7. 2019  14:36 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Název tématu anglicky: Neural network for calibration of electrical models of semiconductor structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Neurónová sieť je výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických nervových systémov. Jej základnou vlastnosťou je schopnosť vytvoriť pravidlá závislostí medzi vstupnými a výstupnými hodnotami. Následne sa tieto získané pravidlá aplikujú na akékoľvek vstupné hodnoty. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu automatizovaného procesu vytvárania presných elektrických modelov polovodičových štruktúr pomocou neurónovej siete implementovanej v MATLABE alebo inom programovacom prostredí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ELN elektronika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.