17. 9. 2019  22:29 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Názov témy anglicky: Neural network for calibration of electrical models of semiconductor structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Neurónová sieť je výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických nervových systémov. Jej základnou vlastnosťou je schopnosť vytvoriť pravidlá závislostí medzi vstupnými a výstupnými hodnotami. Následne sa tieto získané pravidlá aplikujú na akékoľvek vstupné hodnoty. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu automatizovaného procesu vytvárania presných elektrických modelov polovodičových štruktúr pomocou neurónovej siete implementovanej v MATLABE alebo inom programovacom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.