20. 9. 2019  22:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Názov témy anglicky: Design and preparation of test equipment for electrostatic (ESD) protective structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Vybitie elektrostatického náboja (Electro Static Discharge - ESD) je všeobecný prírodný jav vybitia indukovaného náboja z určitého objektu. Tento jav spôsobuje deštrukciu citlivých elektronických obvodov a systémov počas ich výroby, montáže a pri manipuláciami s nimi. Preto ich potrebujeme chrániť rôznymi elektrostatickými ochrannými prvkami. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu poloautomatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.