18. 9. 2019  13:16 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Optimalizácia ióno-optického systému rotátora protónovej gantry z hľadiska presnosti transportu zväzku
Názov témy anglicky: Optimization of the proton-gantry rotator ion-optical system from the point of view of the beam transport accuracy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Anotácia: 1. Analyzujte možnosti transportu nesymetrických zväzkov v rotačných gantry. 2. Študujte rôzne verzie rotátorov z hľadiska ich vplyvu na presnosť transportu zväzku. 3. Formulujte kritériá výberu a vyberte vhodný variant rotátora. 4. Navrhnite a optimalizujte ióno-optický systém rotátora z hľadiska presnosti transportu zväzku.
Anotácia anglicky: 1. Analyze available matching techniques for transport of non-symmetric beams in rotating gantries. 2. Review different rotator lattices from the point of view of beam transport accuracy. 3. Specify selection-criteria and select the most suitable rotator lattice. 4. Design and optimize the ion-optical system of the selected candidate.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --