Oct 20, 2019   2:38 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatická klasifikácia textov
Title of topic in English: Automatic text classification
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Summary: Projekt sa zameriava na automatické triedenie textov do zvolených kategórii (žánre, autori, obdobie, atď.). Táto oblasť výskumu začína byť veľmi potrebná pri existencií veľkého množstva dostupných textov, ktoré nie je možné klasifikovať manuálne. Ťažiskom je vyber správnych príznakov opisujúcich text a klasifikačnej metódy, ktorá by vychádzala z vhodnej štruktúry NNLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TLK Telecommunications

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.