18. 6. 2019  20:41 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatická klasifikácia textov
Názov témy anglicky: Automatic text classification
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Abstrakt: Projekt sa zameriava na automatické triedenie textov do zvolených kategórii (žánre, autori, obdobie, atď.). Táto oblasť výskumu začína byť veľmi potrebná pri existencií veľkého množstva dostupných textov, ktoré nie je možné klasifikovať manuálne. Ťažiskom je vyber správnych príznakov opisujúcich text a klasifikačnej metódy, ktorá by vychádzala z vhodnej štruktúry NNObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.