Aug 22, 2019   2:22 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatické rozpoznávanie reči s využitím NN
Title of topic in English: Speech recognition
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Summary: Projekt sa zoberá automatickým rozpoznaním (prepísaním) textovej informácie obsiahnutého v rečovom signáli. Je to komplexná úloha, ktorá má široké uplatnenie v rôznych technologických a aj spoločenských oblastiach. Riešenie problému spočíva v správnej voľbe príznakov extrahovaných z reči ako aj štruktúre klasifikačnej metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.