16. 6. 2019  18:36 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Detekcia autorov na základe textu
Název tématu anglicky: Authorship detection based on an artcle
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Abstrakt: Projekt sa zameriava na rozpoznanie autora na základe predloženého článku. Táto oblasť výskumu začína byť veľmi zaujímavá a potrebná pri existencií veľkého množstva dostupných textov, potláčaniu plagiátorstva, resp. určovania autorov neznámych textov. Vhodné riešenie je založené na extrakcií relevantných príznakov z textu a type klasifikačného algoritmu (NN).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.