16. 9. 2019  6:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia autorov na základe textu
Názov témy anglicky: Authorship detection based on an artcle
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Abstrakt: Projekt sa zameriava na rozpoznanie autora na základe predloženého článku. Táto oblasť výskumu začína byť veľmi zaujímavá a potrebná pri existencií veľkého množstva dostupných textov, potláčaniu plagiátorstva, resp. určovania autorov neznámych textov. Vhodné riešenie je založené na extrakcií relevantných príznakov z textu a type klasifikačného algoritmu (NN).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.