Aug 26, 2019   2:21 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia autorov na základe textu
Title of topic in English: Authorship detection based on an artcle
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Summary: Projekt sa zameriava na rozpoznanie autora na základe predloženého článku. Táto oblasť výskumu začína byť veľmi zaujímavá a potrebná pri existencií veľkého množstva dostupných textov, potláčaniu plagiátorstva, resp. určovania autorov neznámych textov. Vhodné riešenie je založené na extrakcií relevantných príznakov z textu a type klasifikačného algoritmu (NN).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.