Aug 24, 2019   3:12 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Identifikácia hovoriaceho
Title of topic in English: Speaker identification
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Summary: Projekt sa zameriava na identifikáciu užívateľa na základe jeho hlasu. Je to dodatočná bezpečnostná črta, ktorá využíva prirodzenú a neinvazívnu biometriu tvorenú hlasom. Projekt sa skladá z dvoch časti: predspracovanie signálu s extrakciou vhodných rečových príznakov a s návrhu vhodného typu klasifikačného algoritmu (NN)
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.