Oct 16, 2019   4:34 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavy
Title of topic in English: Control of thermo-opto-mechanical laboratory plant
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Cieľom BP je navrhnúť riadenie laboratórneho modelu termo-opticko-mechanickej sústavy TOM1A v prostredí LabView. Úlohy: 1. Oboznámte sa s predmetným reálnym experimentom, s jeho dynamikou, vstupmi, výstupmi a možnosťami jeho riadenia. 2. Oboznámte sa so simulačným prostredím LabView s prihliadnutím na možnosť riadenia reálnych experimentov. 3. Navrhnite a realizujte riadenie daného experimentu v prostredí LabView. 4. Vizualizujte získané reálne výsledky simulácií. 5. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AM Automotive Mechatronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.