18. 9. 2019  13:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadiaci systém na báze procesora ARM
Názov témy anglicky: Control System Based on ARM processor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Abstrakt: Výpočtový výkon súčasných počítačov umožňuje realizovať v zlomku sekundy milióny matematických operácii. Dnes sú k dispozícii nízkonákladové jednočipové mikropočítače pracujúce s minimálnymi energetickými nárokmi, pričom je možné naplno využívať potenciál a prehľadnosť vyšších programovacích jazykov, ako napr. C++. Cieľom diplomovej práce je implementovať vybrané algoritmy riadenia do riadiaceho systému na báze procesora ARM. Úlohy: 1.Naštudujte problematiku jednočipových mikrokontrolérov STM-32 a prácu s ich perifériami. 2.Navrhnite a implementujte funkcionalitu vybraných algoritmov riadenia vo forme knižnice do riadiaceho systému založenom na architektúre ARM. 3. Navrhnite a implementujte aplikačné rozhranie (API) a súbor potrebných funkcií vo forme univerzálnej multiplatformovej knižnice/toolboxu. 4. Overte navrhnuté riešenia na reálnom procese. Analyzujte a optimalizujte výpočtovú náročnosť použitých algoritmov s dôrazom na riadenie v reálnom čase. Analyzujte časovú stabilitu a odolnosť voči poruchám. 5. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.