Jun 19, 2019   11:11 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadiaci systém na báze procesora ARM
Title of topic in English: Control System Based on ARM processor
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Summary: Výpočtový výkon súčasných počítačov umožňuje realizovať v zlomku sekundy milióny matematických operácii. Dnes sú k dispozícii nízkonákladové jednočipové mikropočítače pracujúce s minimálnymi energetickými nárokmi, pričom je možné naplno využívať potenciál a prehľadnosť vyšších programovacích jazykov, ako napr. C++. Cieľom diplomovej práce je implementovať vybrané algoritmy riadenia do riadiaceho systému na báze procesora ARM. Úlohy: 1.Naštudujte problematiku jednočipových mikrokontrolérov STM-32 a prácu s ich perifériami. 2.Navrhnite a implementujte funkcionalitu vybraných algoritmov riadenia vo forme knižnice do riadiaceho systému založenom na architektúre ARM. 3. Navrhnite a implementujte aplikačné rozhranie (API) a súbor potrebných funkcií vo forme univerzálnej multiplatformovej knižnice/toolboxu. 4. Overte navrhnuté riešenia na reálnom procese. Analyzujte a optimalizujte výpočtovú náročnosť použitých algoritmov s dôrazom na riadenie v reálnom čase. Analyzujte časovú stabilitu a odolnosť voči poruchám. 5. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.