16. 9. 2019  6:05 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Evolučná optimalizačná metóda ACO: implementácia a využitie
Názov témy anglicky: Evolutionary optimization method ACO: implementation and application
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Abstrakt: Evolučné optimalizačné metódy patria medzi moderné prostriedky na riešenie zložitých optimalizačných úloh, ich algoritmy sa inšpirujú prírodou (napr. správaním mravčej kolónie). Cieľom bakalárskej práce je spracovať pre pedagogické účely metódu ACO (optimalizácia pomocou modelovania správania sa kolónie mravcov), implementovať jej algoritmus a na vzorovom príklade analyzovať jej vlastnosti. Úlohy: 1. Naštudujte základný princíp optimalizačnej metódy ACO. 2. Implementujte algoritmus ACO v prostredí Matlab. 3. Ilustrujte vlastnosti metódy ACO na zvolenom príklade, vizualizujte postup riešenia. 4. Výsledky spracujte a zdokumentujte pre pedagogické účely.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.