20. 9. 2019  22:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia plánovania projektu
Názov témy anglicky: Project scheduling optimization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať pre pedagogické účely základné metódy časového plánovania projektu (PERT/CPM), vytvoriť interaktívnu aplikáciu pre riešenie jednoduchých úloh. Úlohy: 1. Oboznámte sa so základnou úlohou časového plánovania projektu. 2. Naštudujte možnosti riešenia úloh metódami CPM a PERT. 3. Vytvorte interaktívnu aplikáciu pre riešenie jednoduchých úloh. 4. Overte navrhnuté riešenie, výsledky zdokumentujte pre pedagogické účely. Zadanie sa vypracuje na základe podkladov z literatúry a optimalizačného portálu https://neos-server.org/neos/Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.