18. 6. 2019  10:41 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Hodnotenie únavovej životnosti pri viacosovom stave napätosti
Název tématu anglicky: Fatigue life-time assessment under multiaxial stress state
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Anotace: Rozvoj a verifikácia vlastných kritérií multiaxial fatigue; rozvoj vlastných prístupov k hodnoteniu neproporcionálnych zaťažovaní pri viacosovom stave namáhania; precizovanie postupov cyklických skúšok s cieľom eliminácie nežiaducich vplyvov; hodnotenie únavovej životnosti materiálov vyrábaných nekonvenčnými technológiami; spôsoby predĺženia únavovej životnosti kritických miest konštrukcií;
Anotace anglicky: Development and verification of own multiaxial fatigue criteria; developing of own approaches to assessing non-proportional stress components at multi-axis loading; to precise cycling test procedures to eliminate unwanted effects; fatigue life assessment of materials produced by unconventional technologies; methods for extending fatigue life of critical construction sites;Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --