20. 6. 2019  19:06 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Meranie zaťažovacích procesov pomocou NDT metód
Název tématu anglicky: Measurement of the loading process using NDT methods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Anotace: rozvoj DIC metódy pre meranie viacosového stavu napätí; metódy získavania zaťažovacích procesov vo vruboch; využitie FGS sensorov pre meranie napätí v reálnej prevádzke; metódy detekcie stupňa únavového poškodenia;
Anotace anglicky: development of DIC method for multiaxial stress-strain state; methods for measurement of stresses in notches; using of FGS sensors to stress measurement in real operation; methods for detecting of fatigue damage;Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --