18. 7. 2019  15:18 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie zaťažovacích procesov pomocou NDT metód
Názov témy anglicky: Measurement of the loading process using NDT methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Anotácia: rozvoj DIC metódy pre meranie viacosového stavu napätí; metódy získavania zaťažovacích procesov vo vruboch; využitie FGS sensorov pre meranie napätí v reálnej prevádzke; metódy detekcie stupňa únavového poškodenia;
Anotácia anglicky: development of DIC method for multiaxial stress-strain state; methods for measurement of stresses in notches; using of FGS sensors to stress measurement in real operation; methods for detecting of fatigue damage;Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --