Jun 24, 2019   5:54 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozpoznávanie neurologických ochorení pomocou neurónových sietí
Title of topic in English: recognition of neurological diseases using neural networks
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť metódy rozpoznávania neurologických ochorení na základe vybraných dynamických pohybov tela zaznamenané 3D senzorom (Kinect, Leap Motion, ...) pomocou neurónových sietí. Úlohy práce: 1. Naštudujte dynamické pohyby tela využívané pri diagnostike neurologických ochorení, napríklad bradykinéza. 2. Získajte vhodné príznaky z detekcie dynamických pohybov tela pre rozpoznávanie neurologických ochorení. 3. Natrénujte neurónové siete s možnosťou klasifikácie špecifických rukopisov bradykinézy podľa diagnóz (Parkinsonova choroba, dystónia, cievna mozgová príhoda, sclerosis multiplex) 4. Testujte natrénované siete a porovnajte úspešnosti klasifikácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.