17. 11. 2019  14:41 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza pohybu tela pri neurologických ochoreniach
Názov témy anglicky: Analysis of body movement in neurological diseases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať možnosti sledovania vybraných dynamických pohybov tela využívaných pri diagnostike neurologických ochorení pomocou 3D senzorov (Kinect, Leap Motion, ...). Úlohy práce: 1. Naštudujte dynamické pohyby tela využívaných pri diagnostike neurologických ochorení, konkrétne tzv. bradykinéze. 2. Analyzujte možnosti 3D senzorov pre detekciu dynamických pohybov rúk a nôh. 3. Navrhnite metodiky na analýzu pohybu so zameraním na bradykinézu prostredníctvom 3D senzorov (Kinect, Leap Motion) 4. Porovnajte jednotlivé metodiky – zadefinujte výhody a limitácie jednotlivých metodík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.