Jun 26, 2019   8:27 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza pohybu tela pri neurologických ochoreniach
Title of topic in English: Analysis of body movement in neurological diseases
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analyzovať možnosti sledovania vybraných dynamických pohybov tela využívaných pri diagnostike neurologických ochorení pomocou 3D senzorov (Kinect, Leap Motion, ...). Úlohy práce: 1. Naštudujte dynamické pohyby tela využívaných pri diagnostike neurologických ochorení, konkrétne tzv. bradykinéze. 2. Analyzujte možnosti 3D senzorov pre detekciu dynamických pohybov rúk a nôh. 3. Navrhnite metodiky na analýzu pohybu so zameraním na bradykinézu prostredníctvom 3D senzorov (Kinect, Leap Motion) 4. Porovnajte jednotlivé metodiky – zadefinujte výhody a limitácie jednotlivých metodík.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.