15. 6. 2019  22:47 Vít
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Numerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelom
Název tématu anglicky: Numerical analysis of problems with hyperelastic material model
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Anotace: Dizertačná práca sa zameriava na vypracovanie a numerické overenie hyperelastického materiálového modelu použitím metódy konečných prvkov. Využitím najnovších poznatkov Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky cieľom práce bude modifikácia resp. vylepšenie existujúceho materiálového modelu a jeho implementácie do MKP.
Anotace anglicky: Dissertation thesis focuses on the development and verification of numerical hyperelastic material model using the finite element method. The latest knowledge on Institute of Applied Mechanics and Mechatronics objective will work or modification or improve existing material model and its implementation in FEM.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --