19. 7. 2019  12:05 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Pevnostná a dynamická analýza sedadla automobily
Název tématu anglicky: Stress-strain and dynamic analysis of seat of automobile
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Anotace: Posúdenie sedadla z hľadiska pevnostného a dynamického ako celku, prípadne vybraných častí. Na riešenie bude použitá metóda konečných prvkov aj s uvažovaním rýchlych dynamických dejov. Cieľom bude porovnanie numerických a experimentálnych výsledkov.
Anotace anglicky: Arm of PhD thesis is numerical and experimental solution of problem of seat of automobile. In numerical solution will be used finite element methods with high speed transient dynamic. Stress-strain analysis of seat or parts of seat.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --